Proč naše kamna

VLNA SYSTÉM

Unikátní systém vyvinutý konstruktéry Vlnovými v devadesátých letech a těmito pány neustále zdokonalován až do  podoby Vv kamen...

Proč naše kamna tak fungují?

Základem spalovací komory Vv Kamen je jedinečný trubkový výměník. Ten je z větší časti osazen kvalitní žárobetonovou vyzdívkou.Tato vyzdívka má v našich kamnech dvě základní funkce. Akumulační, kdy i po vyhasnutí kamna udržují tepelnou energii, kterou sálavě vydávají po několik hodin.

Díky kvalitnímu žárobetenu, kterého je v kamnech až 55 kg a řízenému přísunu spalovacích vzduchů do pěti míst spalovací komory, dochází k navyšování spalovacích teplot a tím intenzivnějšímu spalovaní plynů, které v dnešní době jsou nežádoucí a nelze je vypouštět do ovzduší.

V horní části kamen, kde není osazena tato hmota dochází k ochlazování spalin a zachytávání prachových částic. Dochází zde k rychlému předání tepla do okolí a tudíž v začátku provozu k rychlému vytápění vašich prostor.